Reviews van deze auteur

Liegen ,woorden verdraaien ,autoritair,niet aan de afspraken houden.

Review over Lefier

Drie maanden lang op een woning moeten wachten en elke keer weer een datum geven wanneer de woning klaar is maar dan niks laten horen.Als je dan belt voor informatie ,wordt je ook nog uitgescholden .
Zeer autoritaire medewerkers (voelen zich heel wat) Op klachten wordt niet gereageerd en als er wordt gereageerd dan wordt de klacht afgehandeld door de persoon waar de klacht over gaat?
Afspraken worden niet nagekomen ,geplande werkzaamheden worden zonder tegenbericht naar de bewoners gewoon geannuleerd.
Zelfs sommige medewerkers klagen over Lefier ,ingehuurde mensen worden ook gewoon uitgescholden als ze informatie willen inwinnen .Zetten ons naast een Tokkie(wat bekent was bij Lefier maar niet vermelden bij het aanvaarden van de woning) maar ook hier wordt niks aan gedaan.Dan toch maar weer verhuizen en deze keer dus maar naar Domesta.

Zo jammer ,vroeger in de tijd van Wooncom was het nog een leuke woningbouwvereniging ,menselijker en toen hielden ze zich nog aan de afspraken maar nu gaat het alleen nog om de pure winst .

Sterke punten
De huurder als een stuk stront behandelen.

Zwakke punten
Afspraken niet nakomen.
Liegen.
Autoritaire en zeer arrogante medewerkers.

reacties: