Reviews van deze auteur

Elkien?

Review over Elkien

Elkien verhuurt woningen. Het innen van huurpenningen is hun voornaamste doelstelling. Winst maken is hun doel en service verlenen en overlast aanpakken doen ze liever niet. Ze praktiseren de winst-boven-welzijn regeerstijl van de VVD. Sterker nog, huurders met gegronde klachten vinden ze vervelend en lastig en die gaan ze frustreren. Hier zijn vele voorbeelden van bekend. Donder maar op als het je niet bevalt dan kan er een frisse nieuwe huurder in want er is een grote vraag naar en een groot gebrek aan (sociale) huurwoningen.
Elkien is meer dan alleen een woningcoorperatie, ze hebben bv zitting in gebiedsteams samen met de autoriteiten, namelijk politie en gemeente. Op zich vreemd dat een bedrijf (wiens hoofddoel winst maken is) samen met de locale autoriteiten in een gebiedsteam zit. Die macht en invloed wenden ze aan om mondige, (dus vervelende) huurders, bv huurders die elkien op zijn plicht wijzen huurgenot te waarborgen, weg te pesten met behulp van gemeente en politie. Klagers zijn lastig voor elkien dus ze nemen het voor het gemak op voor overlastgever en bagataliseren de klacht. De zogenaamd psychisch kwetsbare huurders (een andere benaming voor geestelijk instabiele huurders) worden gepamperd en met fluwelen handschoenen behandeld ook al zijn het soms de meest irritante laaghartige haters en etters die je je kunt voorstellen. Ze denken meer rechten te hebben want ze worden ondersteund en uit de wind gehouden. Als het je overkomt dat een geestelijk instabiel persoon naast je komt wonen dan mag je niet klagen als deze overlast veroorzaak via verwaarloosde gestoorde honden of psychisch gestoord getreiter. Zelfs na tientallen geregistreerde overlast meldingen zegt de plaatselijke functionaris bewonerszaken van elkien dat het waarschijnlijk wel meevalt. Na 4 jaar dagelijks overlast en getreiter krijgt de overlastgever aan het eind van het jaar huisbezoek van een elkien bobo die vriendelijk vraagt of alles naar wens is en het slachtoffer van die langdurige overlast mag doodvallen. Elkien vindt de klacht vervelend, van de overlast hebben zijzelf geen last. Voorts wekken ze de indruk graag af te willen van huurders die al langere tijd een huurhuis van elkien bewonen, huurders die een veel lagere huur betalen dan nieuwe huurders die de volle mep betalen.
Elkien zegt dit graag over zichzelf:
Met de naam Elkien geven wij aan dat iedereen voor ons telt. Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of dorp waarin een woning staat is zeker ook belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarbij een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit onze betrokkenheid met mensen leveren wij een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Friesland.
Typisch schijnheilig en leugenachtig charmant verhaal van een mega woningcorporatie die in de loop der jaren is samengeklonterd tot een lomp onpersoonlijk verhuurbedrijf via fusie van vele locale regionale woningstichtingen. Woningstichtingen die serviceverlening nog well hoog op de agenda hadden staan voordat ze door elkien opgeslokt werden. Elkien is een typisch moderne coorperatie waar de klant niet meer centraal staat maar de aandeelhouder. Onvriendelijk, ongeinteresseerd, onsympatiek. De klant is er om geld aan te verdienen.
Als de huur eens 1 keer 1 maand een week te laat wordt betaald krijg je achteraf in de avond om half 7 telefoon van iemand van een door elkien ingehuurd bureau die je vraagt waarom je te laat betaalde en of dit in de toekomst weer gaat gebeuren! Dat terwijl de huur al betaald is!!
Het is jammer en vooral kwalijk dat de huurhuizenmarkt zo gedomineerd wordt door corporaties als elkien dat je wel heel ver weg moet verhuizen om iets te kunnen huren van een andere aanbieder van huurwoningen of je moet je heil zoeken in de rimboe. Elkien heeft vrijwel geen concurrentie en daarom kunnen zij zich de arrogantie veroorloven die ze zo tentoonspreiden als je ze als klant op hun wettelijke plichten wijst. Kan je beter niet doen want dan wenden ze hun macht aan om jou als de boosdoener zwart te maken en buiten spel te zetten.

Sterke punten
De werklui die de reparaties doen. Zij doen vaak meer dan je van ze vraagt. Wellicht zijn ze op de hoogte van de koele en harde zakelijkheid van hun werkgever. Petje af voor deze mannen.

Zwakke punten
Functionarissen en regelaars, elkien cowboys in de wijk en de moddervette euro-junkies in de top met hun Tesla. De algehele mentaliteit van deze uit zn krochten gegroeide corporatie deugt van geen kant. Bezoek hun facebook page en zie wat een bende ze ervan maken.

reacties: