Reviews van deze auteur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Review over ZOwonen

ZOWonen veroorzaakt al jarenlang overlast in Einighausen. Bedrijven die voor ZOWonen werken zorgen voor gevaarlijke situaties door auto’s en bussen met aanhanger in een bocht op het trottoir parkeren, waardoor bewoners gevaar lopen. Als opdrachtgever zou ZOwonen zich daar verantwoordelijk voor moeten voelen. Dit is echter absoluut niet het geval. Klagers worden op een onbeschofte manier afgewimpeld.

Sterke punten
Mij niet bekend

Zwakke punten
Het niet nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

reacties: